17 април 2008

Има ли пилот в самолета?

Финансовият министър много успешно демонстрира в следната статия, че и хабер си няма какво се случва в икономиката, което поражда и доста притеснения относно това как се мотивира провеждането на каквато и да е икономическа политика.
"Растежът на заплатите в България е 22% средностатистически, което няма как да не окаже влияние върху високото ниво на инфлацията от миналата година и началните месеци на 2008 г.", посочи Орешарски, след като в началото на седмицата НСИ обяви рекордните 14.2% за годишната инфлация през март. "Специфичният вътрешен момент, който ни притеснява и който се опитваме да управляваме, е темпото, с което нарастват доходите... Ако външните шокове са на приемливо равнище и се овладее ръстът на работните заплати в границата на продуктивността, очакваме по-ниско равнище на инфлацията за тази година", добави финансовият министър.

Няма коментари: