11 септември 2009

Експресните оценки за БВП

НСИ не спират да ме учудват. В началото, когато започнаха да публикуват експресни оценки за БВП, съответните числа нямаха нищо общо с предварителните числа за БВП. В момента ситуацията е почти същата, но с една малка разлика. Растежите на БВП по експресни и предварителни оценки почти съвпадат. Това е повод за възхищение. В крайна сметка не е лесно да разбъзикаш всички компоненти на БВП, но накрая общият растеж да се запази.

Няма коментари: