17 септември 2009

За начисляването на МЗР-тата

От интервю със Стоян Александров:
- Другото, което предлагам, е намаляване на минималните задължителни резерви.
- Но те вече бяха намалени, след като почна кризата - от 12 на 8%, което наля обратно в банките милиарди левове, но те изобщо не реагираха с понижаване на лихвите. Защо мислите, че сега тази мярка ще проработи?
- И 8% е много. Сега на всеки 100 лева кредит, който отпускам, аз трябва да държа по 8 лева на сметка в БНБ. И БНБ, тъй като сме във валутен борд и няма кой знае какви възможности да маневрира, слага тези 8 лева някъде в чужбина за 1-2% лихва. Това е цялата истина. Защо тези пари да стоят ей така, а да не се върнат в банките? Аз не казвам, че съвсем трябва да се премахнат минималните задължителни резерви, но колкото повече се намалят, толкова по-добре.
Винаги съм си мислел, че МЗР-тата се начисляват върху депозитната база, но кой съм аз, че да споря с малката секира. Мога само да съжалявам студентите му.

Няма коментари: