09 май 2012

Песимистичните прогнози за икономическия растеж на България през 2012

Доста се чудя на хората, които очакват силно забавяне на растежа България през тази година, че даже и да предричат и евентуален спад. Вярно, че има доста несигурност в европейските икономики и съответно българският износ няма да се развива толкова успешно както през предходните две години (честно казано и в добри времена ще е трудно да се повторят тези растежи), но в крайна сметка икономиката не се движи само от износ.

Три фактора повлияха на силният спад на икономиката през 2009г.:
  1. На всички бе ясно, че моделът на растеж преди това не беше устойчив и съответно трябваше да се случат някакви корекции. В крайна сметка трудно се поддържа дял на инвестициите от 40% от БВП и дефицити по текущата сметка от 25%. Предвид нуждата от корекции, ефектът върху вътрешното търсене нямаше как да не е огромен.
  2. Паниката в световен мащаб нямаше как да не се отрази на износа на България, но беше ясно, че това е временен проблем.
  3. „Адекватната“ политика на ГЕРБ вместо да смекчи ефектите от кризата, ги позасили. Най-светъл пример в това отношение е спирането на разплащанията от страна на бюджета.
В годините след кризата износът беше основен двигател на растежа. Това не беше учудващо, тъй като имаше доста за възстановяване след спада, както и потенциал за допълнително нарастване. В същото време чистенето на дисбаланси доведе до спад на вътрешното търсене, а политиката на ГЕРБ до допълнителното му свиване. В резултат, растежите на икономиката бяха символични. В момента макар и износът да се развива доста зле, процесите свързани с чистене на дисбаланси са приключили. В крайна сметка миналата година завършихме с положителна текуща сметка и дота по-приемливи нива на инвестиции. Това от своя страна означава, че корекциите са приключили и негативният им ефект върху вътрешното търсене  и растежа на БВП е изчерпан. Съответно това би компенсирало забавянето на износа. Нещо повече, вече са налице индикации за развитие в тази посока. Салдото по текущата сметка взе да се влошава. Ако инстинктивното обяснение е, че това се случва заради износа, то интерпретацията през баланса спестяване-инвестиции води до следните заключение:
  1. или спестяванията в икономиката намаляват, съответно потреблението расте
  2. или инвестициите нарастват
  3. или някаква комбинация от двете
С други думи вътрешното търсене се възстановява. Аз лично очаквам растежът за тази година, да не е по-лош от миналогодишния.

Разбира се, всеки ще се вгледа във flash оценките, които излизат след седмица. Те няма да са добри по отношение на БВП-то, което ще подкрепи тезата на всички песимисти. В момента моите очаквания са за номинално нарастване на БВП между 2 и 3%. Съответно реалният растеж би бил някъде около нулата. Най-вероятно фокусът ще падне върху динамиката на износа и сигналите по линия на потреблението и инвестициите ще бъдат игнорирани.

05 май 2012

За емисията на външен дълг

Четейки следната статия от Капитал, усещам че ще има напрегнато дългово лято. От една страна ще ни залеят какви ли не журналистически анализи, в които няма да се прави разлика между доходност и лихвени плащания. От друга страна ще почнат какви ли не PR акции какви ниски лихвени плащания ще имаме и добре че е ГЕРБ да ги договори. Съответно на заден план ще остане, че високите лихвени плащания, които имаме в момента, са резултат от преструктуриране на главница в лихви, с което НДСВ успя да намали в не малка степен външния дълг по време на тяхното управление. Едва ли някой ще тръгне да прави сравнения по доходността на двете емисии. Вярно, че технически е трудно, но и резултатите едва ли ще са удобни за сегашните управляващи. Сигурно и заради това новата емисия ще е за 5 , вместо за 10 години.

Положителното в цялата новина е че най-накрая Дянков се хвана да прави това, което трябваше да направи преди доста време, вместо да върши глупости и тарикатлъци на дребно. Добре, че беше ЕЦБ, да му издърпа ушите.