09 май 2012

Песимистичните прогнози за икономическия растеж на България през 2012

Доста се чудя на хората, които очакват силно забавяне на растежа България през тази година, че даже и да предричат и евентуален спад. Вярно, че има доста несигурност в европейските икономики и съответно българският износ няма да се развива толкова успешно както през предходните две години (честно казано и в добри времена ще е трудно да се повторят тези растежи), но в крайна сметка икономиката не се движи само от износ.

Три фактора повлияха на силният спад на икономиката през 2009г.:
  1. На всички бе ясно, че моделът на растеж преди това не беше устойчив и съответно трябваше да се случат някакви корекции. В крайна сметка трудно се поддържа дял на инвестициите от 40% от БВП и дефицити по текущата сметка от 25%. Предвид нуждата от корекции, ефектът върху вътрешното търсене нямаше как да не е огромен.
  2. Паниката в световен мащаб нямаше как да не се отрази на износа на България, но беше ясно, че това е временен проблем.
  3. „Адекватната“ политика на ГЕРБ вместо да смекчи ефектите от кризата, ги позасили. Най-светъл пример в това отношение е спирането на разплащанията от страна на бюджета.
В годините след кризата износът беше основен двигател на растежа. Това не беше учудващо, тъй като имаше доста за възстановяване след спада, както и потенциал за допълнително нарастване. В същото време чистенето на дисбаланси доведе до спад на вътрешното търсене, а политиката на ГЕРБ до допълнителното му свиване. В резултат, растежите на икономиката бяха символични. В момента макар и износът да се развива доста зле, процесите свързани с чистене на дисбаланси са приключили. В крайна сметка миналата година завършихме с положителна текуща сметка и дота по-приемливи нива на инвестиции. Това от своя страна означава, че корекциите са приключили и негативният им ефект върху вътрешното търсене  и растежа на БВП е изчерпан. Съответно това би компенсирало забавянето на износа. Нещо повече, вече са налице индикации за развитие в тази посока. Салдото по текущата сметка взе да се влошава. Ако инстинктивното обяснение е, че това се случва заради износа, то интерпретацията през баланса спестяване-инвестиции води до следните заключение:
  1. или спестяванията в икономиката намаляват, съответно потреблението расте
  2. или инвестициите нарастват
  3. или някаква комбинация от двете
С други думи вътрешното търсене се възстановява. Аз лично очаквам растежът за тази година, да не е по-лош от миналогодишния.

Разбира се, всеки ще се вгледа във flash оценките, които излизат след седмица. Те няма да са добри по отношение на БВП-то, което ще подкрепи тезата на всички песимисти. В момента моите очаквания са за номинално нарастване на БВП между 2 и 3%. Съответно реалният растеж би бил някъде около нулата. Най-вероятно фокусът ще падне върху динамиката на износа и сигналите по линия на потреблението и инвестициите ще бъдат игнорирани.

Няма коментари: