30 октомври 2009

Малкият човек с голямата пица

При представянето на проектобюджета за 2010г. Симеон Дянков е направил две изказвания, които доста добре илюстрират защо той ще е най-трагичния ни финансов министър.
Самото балансиране на бюджета по думите на министъра е силна антикризисна мярка, защото това понижава рисковата премия за държавата, лихвите по бизнескредитите падат и кредитирането се съживява.
Управляването на икономиката не е лесна работа, колкото и теоретично подготвен да си по макроикономика (предвид факта, че Дянков е микроикономист, то не би било учудващо да е кръгла нула в тази област). От друга страна икономиката е толкова инертна система, че ако не правиш резки и радикални решения, доста трудно може да я повредиш. От гледна точка на фискалната политика има механизъм за автоматично стабилизиране на икономиката, който в най-грубия случай работи така: в добри години приходите идват повече и бюджетът изтегля ликвидност в икономиката, а в лоши години, когато икономиката спада, приходите също спадат и по естествен път се създава фискален стимул към икономиката, чрез който да се ограничи свиването им. В момента с тази политика на балансиран бюджет финансовия министър иска да изключи този механизъм (и то доста силово и брутално), което би довело до по-голямо свиване на икономиката, което едва ли ще се отрази добре на кредитирането или рейтинга на страната. Все пак за разлика от някои, хората от финансовия сектор не са малоумници.
От обясненията на министъра стана ясно, че държавата планира балансиран национален бюджет (приходи/разходи, финансирани с национални средства) и дефицит от 465 млн. лв. (0.7% от очаквания БВП) по консолидираната фискална програма (тя включва и разчетите по отношенията с ЕС - вноска и изразходване на средствата от структурните фондове).
От това изказване излиза, че бюджетът ще е балансиран, но не съвсем. По някаква нова методология на Дянков ще е балансиран, ще се фука наляво и надясно какво е успял да направи, но в същото време по националната методология ще има дефицит за 2010. Какво ще излезе по методологията на Евростат, която е релевантна както за приемане на еврото, така и за наказателни процедури за свръх дефицити може само да гадаем. От друга страна с този министър за нула време ще сме готови да приемем еврото. С „правилните” методологии за отчитане на бюджетен баланс, инфлация и лихви (не мога да разбера защо в момента хората си мислят, че само инфлацията ни е проблем за влизане в еврозоната при положение, че в момента нарушаваме и лихвения критерий) ще сме изпълнили всички изисквания. И тогава бате Бойко ще може гордо да каже: „Ние сме готови, но те не ни пускат!”.

25 октомври 2009

Популизъм до дупка

Едва ли вече има някой, който да се съмнява, че PR ще е водещата политика на това правителство. Всеки ден по няколко пъти ни бива обяснявано колко добри са новите и колко лоши са били предишните. В аргументирането на тази теза се впускат какви ли не „факти“. Как намалили бюджетния дефицит на месечна база (нищо че бюджетът за тази година отива на все по-червено, миналата година и Станишев смъкваше инфлацията на месечна база, докато увеличаваше тази на годишна), как рейтинга на държавата измерен през някакви проценти (не знам дали е грешка на журналистите или ББ не прави разлика между рейтинг на държавата и CDS), та се стигне до подобряване на очаквания за развитие на икономиката. Всичко хубави неща се случват благодарение на ГЕРБ. В някои аспекти може би са прави, но в други наглостта няма край. Един такъв пример е участието на ББ при Цветанка Ризова:
Само, че в миналото предаване г-н Станишев беше готов да се обзаложи с мен...

Ето, нека се обзаложи.

...че от 27 страни България е в първата...

Нали искахме в петък...

...петица с най-добри бюджетни показатели. И, г-н Борисов...

Да, това е така.

...само преди ден-два...

И това е така.

...излезе доклад на Европейската комисия, който потвърди...

Но той излезе заради нас.

...че ние сме в първата петица.

Той излезе заради нас, именно заради добрата финансова политика, която водим, заради това.

Е възможно ли е за два месеца и половина...

Да, разбира се.

...да излезем на първата позиция?

Да, защото хората отвън наблюдават - и Международният валутен фонд, и Световната банка, и европейските институции, и Европейската централна банка, наблюдават всички наши промени,които правихме, това, че запазих Иван Искров също има значение,и затова дават такива оптимистични, добри доклади. Затова и пускат фондовете, затова и искат да ни помогнат за "Козлодуй" с 300 милиона евра и затова идват, приемат ни. Европейското семейство иска да извади България от последното място в Европа...

Не, това е обективен доклад с цифри.

...и ние ще се извадим.

Това е обективен доклад с цифри, който доказва, че сме в първата петица.

Да, разбира се. Ами, ето, казвам ви, само в София са 80 процента от инвестициите. Затова дават тези оценки.
Доста е забавно да се сметне какъв е приносът на управлението на ГЕРБ в един доклад за дългосрочната устойчивост на публичните разходи в ЕС, чието изготвяне е започнало в началото на 2007 и различни процеси от това са приключили както следва: демографска прогноза през март 2008, макроикономическа прогноза през май 2008, разходи за пенсии през ноември 2008, други разходи свързани със застаряване на населението в началото на 2009, устойчивост на публичните разходи юни 2009. Разбира се, оформянето на резултатите като доклад е отнемало още време, но така или иначе сметките са приключили доста преди парламентарните избори в България. Нещо повече, доколкото резултатите в тези доклади са силно чувствителни от началната позиция, предвид факта, че през 2009 тя е значително по-лоша отколкото през 2007, то ако сега се преповторят сметките би излязло, че нещата са се влошили.

16 октомври 2009

Да се смееш или да плачеш

От статия във вестник „Дневник”:
Сегашният модел, при който бензиностанциите се отчитат електронно в края на деня, е само временно решение, още повече че позволява укриване на обороти. До него се стигнало заради желанието на финансовия министър Симеон Дянков този сектор бързо да бъде осветен и заради техническата невъзможност само за два месеца да се изгради дистанционна онлайн връзка с данъчните, обясниха експерти пред "Дневник". Най-вероятно връзката чрез GPRS ще стане задължителна от началото на 2011 г., а дотогава ще има гратисен период, в който засегнатите обекти да приведат уредите си в съответствие с новите изисквания. От НАП уточниха, че заради високите разходи по свързването се планира те да се приспадат от данъчната основа на търговците.
Много бих искал да видя как ще бъде реализирано това приспадане на данъчна основа, спрямо което въвеждането на диференцирани ставки по ДДС може да се счита за упражнение с нулеви административни разходи.

15 октомври 2009

Дянков vs. АЕЦ "Белене"

Според Симеон Дянков:
Ако се направи пълен икономически анализ, ще се окаже, че АЕЦ "Белене" не ни трябва, заяви вицепремиерът.
След като, без да има направен анализ е ясно, че ако се направи такъв, ще излезе, че не се нуждаем от втори АЕЦ, то има ли смисъл изобщо да се прави анализ. Или някой много обича да говори глупости или просто си е поръчал един много „обективен” анализ с предизвестен край.