31 декември 2009

Из баирите

Обичам да се разхождам из планината. В стремежа си да преодолееш натоварването се отделяш от настоящето и се вглъбяваш в най-различни неща. По някой път е време за равносметки, по някой за кроене на бляскави планове. Наличието на приятна компания съвсем стимулира откъсването от ежедневните проблеми. В едно такова състояние човек успява да възприема по друг начин на заобикалящия го свят. Най-вероятно го и вижда доста по-красив.

Жалко, че през настоящата година почти не съм ходил на планина. Нещо, което ще трябва да поправя през следващата.

Няма коментари: