06 август 2006

Pivot table

Обикновено данните, с които се налага да работят хората, имат доста сложна структура и класификация. Например в рамките на една средно голяма фирма, всяка една продажба освен със своята стойност се характеризира и с: дата на продажба, артикул, магазин, клиент, продавач и т.н. Всички тези характеристики заемат стойности от някакво изброимо множество, в което може да има, а може и да няма наредба, и ни карат да ги интерпретираме като координати в някакво n-мерно пространство. Тъй като обикновено хората трудно си представят нещата в многомерните пространства, обикновено в този случай работят най-много до 2D неща или казано по друг начин - с таблички. Тоест на цялата тази сложна съвкупност от данни трябва да и се намери 2D проекция, която да представя необходимата информация. Ако са "правилно" структурирани данните инструменти, които помагат да са направи тази проекция са Pivot table в Excel или Data pilot в OpenOffice.org Calc.
Използвайки тези инструменти много бързо се правят какви ли не справки. За съжаление и двата инструмента не поддържат (част от) координатите на данните да принадлежат на множество, в което е въведена някаква дървовидна структура, т.е елементите му да имат родител, който принадлежи на същото множество. Тъй като се интересувам от такъв инструмент, ако някой е срещал нещо подобно, да бъде така добър да ми каже. Не ми остава много време да взема да си напиша :-)

Няма коментари: