27 март 2008

Кривата на Лафер и приложението и в България

Кривата на Лафер има много интересно приложение в България. Като че ли всеобщото схващане сред българските икономисти е, че се намираме от дясната част на кривата и може без проблем да смъкваме данъците. Неприятният момент е, че никой си няма хабер къде точно в дясната част се намираме и ако се направи по-рязко движение в ставките, приходите може да спаднат значително. Като че ли най-разумният подход е да се правят малки стъпки, тъй като по този начин по-безопасно може да се види кога е преминат върха. Като че ли това прави и правителството (поне при осигуровките и данък печалба, при подоходния данък, изключвайки малък кръг от хора, ефективната ставка се увеличава през последните години). Дали го прави заради натиска на група икономисти или има други съображения не е много ясно, но така или иначе групата икономисти би трябвало в някаква степен да е доволна. Забавното е, че това не е така. Въпросните хора малко са се объркали относно това какво искат и в зависимост от това дали се гледа проекто бюджет или отчет за изпълнението му, то веднъж се натиска или за намаление на ставките или за намаление на данъчната тежест (каквото и да значи това, тъй като в широката дефиниция, която използват разни хора, то и парите, които получаваме от фондовете на ЕС се водят за данъчна тежест и като се има предвид, че още не сме започнали да усвояваме структурните фондове, то „данъчната тежест“ тепърва ще расте). Ако погледнете отново кривата на Лафер ще видите, че те двете цели не са много съвместими в случай, че се намирате в дясната част на кривата (все се надявам за финансов министър да не се пръкне някой малоумник, който да смята, че може да телепортира икономиката в рамките на една фискална година точно на същото ниво на приходите от лявата страна на кривата). Та като се тегли чертата какво се получава? Някъде есенно време разни хора апелират да се намалят данъците, няма страшно, няма да спаднат приходите, вижте кривата на Лафер. Половин година по-късно историята е друга, „данъчната тежест“ се е увеличила, държавата изземва повече, което не е приемливо и т.н., в резултат на което трябва да се ... намалят данъците. След което историята се завърта отначало.

Няма коментари: