14 ноември 2008

Накъде отиват лихвите

Горната картинка е показателна за динамиката на реалната лихва в САЩ през един доста голям период от време, за който могат да се правят доста аналогии и сега (икономически и политически). Малко или много историята се повтаря и няма да сбъркате, ако направите прогноза за развитието на показателя, като насложите динамиката (от 70-та година насам) още веднъж до него. Вярно амплитудите може да не са същите, времето да тече с малко по-различна скорост, но профилът е същия. Поне нещата случили се през първите 6 липсващи години го потвърждават. От такава гледна нека всички, които са хванали влакчето на понижаващите се лихви да са една идея по-внимателни, защото няма да е много далеч времето, когато трендът ще се обърне и зорлем да успеят да изкарат положителна доходност.

Няма коментари: