04 януари 2012

Топлофикация

Топлофикация са велики. Изпратили ли са ми съобщение към фактура, с което ме уведомяват, че ми дължат пари и че и аз им дължа пари. За това, което им дължа ми начисляват лихва, нищо че тяхното задължение към мен го покрива напълно. В същото време фактурата е на стойност по-малка от това, което ми дължат. Така пак завършваме в изходно положение. Те ми дължат пари, аз им дължа пари, а лихвите си текат. Добре, че не ползвам топла вода от тях и нямам радиатори иначе кой знае в какъв филм ще се вкарам.


Няма коментари: