21 януари 2008

Клишетата и инфлацията

Винаги съм се забавлявал за сметка на хората, които ползват клишета. Явно модата е, като ти липсва увереност, да говориш общи „високопарни“ приказки, та да се стресира отсрещната страна. Обаче в цялата тази схема резултатът най-често е някаква глупост. Ето и един пример:
Нарастването на цените през декември 2007 г. спрямо декември 2006 г. е с 12.5%, а средногодишната инфлация през 2007 г. е 8.4%, което е най-високата стойност от 2000 г. насам. Основната причина, от която зависи нарастването на цените, е промяната в паричното предлагане. То се обуславя от различни фактори, като основата е валутният борд.
От цялото това нещо човек разбира, че заради високото парично предлагане, дължащо се заради принципите на работа на валутния борд, има висока инфлация през 2007. Принципно връзката пари инфлация е всеизвестен теоретичен факт, но до колко тя обяснява инфлацията през 2007? Да хвърлим поглед на данните. На картинката долу съм направил съпоставка на годишното изменения (ноември към ноември, защото още няма данни за паричния отчет през декември 2007) на М3 (измерител на парично предлагане) и хармонизирания ценови индекс.

Виждате ли червеното квадратче? То съответства на 2007. Лично на мен ми изглежда доста далеч от регресионната права (тя е сметната без него, за да няма изместване), така че е доста неоправдано да виним паричното предлагане за високата инфлация през 2007. Забавното е, че и авторът на статията е стигнал до такива изводи при коментарите си за цените на услугите.

Няма коментари: