03 декември 2008

Петър Димитров и ОЛП

От поредната публична изява на Петър Димитров:
Освен че предложи паралелно въвеждане на еврото през следващата година, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров представи някои основни мерки за справяне с икономическата криза през следващата година според вижданията на МИЕ. Сред тях са да се намалят задължителните резерви на банките и основният лихвен процент.
Честно казано основната антикризисна мярка на правителството трябва да бъде забраната на някои хора да си отворят устата.

Няма коментари: