17 май 2009

Антикризисната програма на Синята коалиция

Прегледах предизборната програма на Синята коалиция и по специално частта „Икономическа политика“ срещу кризата и определено съм впечатлен какви глупости смятат да правят, ако са част от следващото управление. В този постинг ще се наблегна на някои от най-абсурдните неща.
Намаляване на ДДС, съкращаване на срока и плащане наказателна лихва от НАП при забава възстановяването на данъчния кредит
Определено намаляването на ДДС като антикризисна мярка ще е най-голямото бюджетно харакири, което може да се направи. При положение, че приходите спадат и поддържането на дефицита в разумни граници е немалко предизвикателство, то този ход определено ще натегне допълнително обстановката. Освен това философията, че намалявайки косвени данъци ще стимулираш потреблението е тотално сбъркана. Ако през последните години на макро ниво в България сме консумирали над финансовите си възможности и сега е дошло време да плащаме сметката и съответно се налага да се стискаме, то не виждам с какъв акъл ще буташ икономиката да поддържа по-високо потребление. Иначе спор няма, че по-ниска ставка ще се отрази по-добре на бюджетите на отделните хора при равни други условия, само че през кризисните години парите в повече няма да се насочат към потребление.

Намаляването на срока за възстановяване на ДДС е една много интересна популистка заигравка. Ако имате ДДС за възстановяване ситуацията е горе долу следната – приспадат ви се всякакви други задължения, ако още имате пари да получавате, се приспада внасянето на ДДС за следващите три месеца и ако тогава имате да получавате още пари, то в 45 дневен срок, след направена ревизия, съответната сума ви се възстановява (има едни изключения за по-бързо възстановяване, но тях няма да ги дискутирам). Ако не сте съгласни с ревизията има процедури по обжалване, така че процедурата може да отнеме доста време. Разбира се, ако всичко е точно, ви се губят 4-5 месеца. Ясно е, че намаляването на срока на възстановяване на ДДС може да се стане по най-различни начини. В програмата не е конкретизирано как ще стане, но на база законопроект на Мартин Димитров съм останал с впечатление, че трита месеца плюс 45 дневния срок ще бъде намалени на 15 дни. Крайният ефект от това ще бъде, че законът няма да се спазва. В тези 15 дни, в най-добрия случай има 11 работни. През тези 11 работни, както и да се гледа 2 отиват в чисто административни простотии свързани с възлагане на ревизии и иницииране на връзка с фирмата, както и с оформяне на акта за възстановяване и прихващане, така че може спокойно да броим ревизията за 9 дни, през които може да се наложи да се направят и насрещни проверки (минимум 5 дни). Всички тези неща ще стават във втората половина на месеца и дори да се обезпечи администрацията с достатъчно хора, то няма с какво да бъдат ангажирани през първата половина на месеца. Разбира се, в през месец декември работните дни във втората му половина са съвсем кът и купонът ще става пълен. Отделен е въпросът, че отпадането на периодът, през който се приспада данъка от следващи периоди, увеличава значително броят на ревизиите. Разбира се, това не означава, че срокът на възстановяване не може да се намали, но тези 15 дни изглеждат абсурдно.

Идеята за наказателната лихва е хубава, обаче от комуникационна гледна точка прави доста лошо впечатление. В общи линии явно си признаваш, че не може да се справиш в срок и поради тази причина предлагаш компенсации. Нещо повече, може да легализира забавянето на възстановяването. В предложението за изменение на закона, което със посочил по-горе, съвсем ясно се вижда, че няма срок, в който да приключи ревизията. Тоест, ако шефът на териториалната дирекция не те харесва, няма да ти приключи ревизията, пък ти си получавай лихвите, върху сума, която е спорна. Така или иначе няма да ги плаща той.
Освобождаване от ДДС на първия закупен жилищен имот на семействата
Аз принципно подкрепям идеята за диференцирани ставки, но това е едно много странно предложение, което в този си вид е много трудно за администриране и всъщност не е стимул към семействата, а към строителните фирми. Естествено възниква въпроса защо да се стимулират строителните фирми, които така или иначе имат добра норма на печалба, а не някакви други сектори от икономиката.

Да обясня защо е бонус към строителните фирми. Право да начислява ДДС имат фирмите, които имат регистрация по ДДС. Съответно, ако си купувате жилище от частно лице, то няма как да ви начисли ДДС и съответно да ползвате преференцията. Като че ли това прави нещата равнопоставени, но това е така на пръв поглед. Въпросното частно лице се е сдобило по някакъв начин с това жилище, съответно си е платило ДДС-то (при покупка преди влизане на промяната или ако не му е първо жилище) и като тръгне да го препродава, съответно ще иска да си възстанови тези разходи. Просто примерче, ако разгледаме две еднакви жилища в една кооперация на стойност 100 хиляди лева без ДДС, то семейството, за което не е първо жилище, ще плати 120 хил. лева. В последствие ако реши да го продаде на друго семейство без жилище, то едва ли ще се навие да го продаде на 100 хиляди лева, защото така се инкасира 20 хиляди лева загуба. В същото време семейството без жилище едва ли ще иска да даде 120 хиляди лева на първото семейство, при положение, че може да закупи второто жилище от строителната фирма за 100 хиляди лева. В крайна сметка този стимул прави неизгодно купуването на първо жилище от частни лица, които не са се възползвали от стимула, и съответно ги поставя в по-неблагоприятно положение.

Да обясня защо е трудно за администриране. Най-малкото поради факта, че фирмата, която извършва продажбата, няма да е наясно с каква ставка трябва да обложи продажбата. Не че на база на представени документи няма да може да реши да не начислява ДДС, но крайната дума има данъчната администрация. В такава ситуация едва ли някой ще рискува да не начислява ДДС при положение, че след някоя и друга година данъчните установят, че е приложил неправомерно облекчението и съответно си изискат парите. По чистият вариант е данъчната администрация да възстановява в последствие платения ДДС (вариантът да дава становище към фирмата продавач каква ставка да използва не е удачен, тъй като могат да стават злоупотреби с timing-а), което едва ли облекчава много купувача, тъй като така или иначе в първия момент трябва да извади съответната сума.

Разбира се, не на последно място седи въпроса за избягване на злоупотребите и как се дефинира първо жилище. Ако си имал преди това жилище, но си го продал, може ли да се ползваш от облекчението или не. Ако можеш, то това си е бизнес ниша, за избягване на плащане на ДДС. Ако не, към момента проверка с какви жилища разполага дадено лице и доста тегава, пък камо ли с какви е разполагал. Да оставим настрана всякакви комплицирани ситуации, които са резултат на обтегнати семейни отношения.
Намаляване на осигурителната тежест
Трябва доста да си се напушил, за да смяташ, че с намаляване на осигурителна тежест, ще противодействаш на нарастване на безработицата по време на криза. Но така или иначе това съм го коментирал и преди. За сметка на това негативния ефект върху бюджета ще е налице.
Достъпният кредит е условие, без което не може да се излезе от кризата. Затова, съвместно с БНБ и Асоциацията на търговските банки, ще осигурим:
  1. Намаляване на минималните задължителни резерви на търговските банки до 6%;
  2. БНБ да плаща лихви за резервите;
  3. Прилагане на отложеното от миналата година провизиране по международните стандарти и привеждане на праговете за капиталова адекватност на банките в съответствие с Базелските критерии.
Горният цитат е смешен по-две причини. Първо, касае политика, която е извън правомощията на правителството. Аналогичен пример би било следното: „Съвместно със Софийски градски съд ще осъдим еди кой си на еди колко си години“. БНБ е независима институция и не може да и се казва какво да прави. Разбира се, принципно може да се променят законите, така че БНБ да стане послушна институция, само, че като част от ЕС ще си имаме големи ядове с ЕЦБ, които няма да допуснат едно такова развитие (не е като да нямат възможност, но няма да се спирам на правни аспекти на договора за присъединяване към ЕС).

Другото смешно нещо е свързано с това, че намалението на МЗР-тата ще увеличи кредитирането. Ехооо! Не поради липса на ресурс банките не кредитират. Колкото и ресурс да им налееш в момента, те пак няма да кредитират. Вместо да се опукват патроните сега, по-добре да се запазят, когато ще са необходими. Така или иначе при приемането ни в еврозоната ще трябва да свалим МЗР-тата на 2%.

Ако трябва да обобщя накратко – основните мерки на антикризисната програма са боклук. Дано тези, които са писали програмата, го осъзнават. В противен случай ни чакат големи ядове.

10 коментара:

dzver каза...

Очаквам с нетърпение анализът ти на антикризисните програми на БСП, ДПС, РЗС, АТАКА и ГЕРБ :-)

Анонимен каза...

С последното си изречение "В противен случай ни чакат големи ядове." явно допускаш, че тази програма ще се реализира, т.е. Синята коалиция ще е сред управляващите. Това ме радва когато го чувам.
По същество обаче: от гореизложеното и аз не съм съгласен с освобождаване от ДДС на първия закупен жилищен имот на семействата. Вярно е, че има и други определено популистки моменти в програмата, с които също не съм съгласен. Но това е програма, която тепърва се подлага на дебат и е възможно да претърпи промяна.
Аз мога да допълня също и това : "забрана на промяна на преднасначението на земеделски земи и гори" - също достатъчно популистко и нереализуемо. Трябва да се дообмисли, наистина.
Като цяло програмата на Синята коалиция е добра, има поставени цели и в повечето случаи конкретни задачи за тяхното постигане.
И аз ще чакам да чуя коментарите ти относно програмите на другите основни претенденти за власта.

D каза...

@pavlov: Би ми се искало малко да се сменят хората, които управляват държавата, т.е. БСП и ДПС да са в опозиция в следващия парламент. Поради тази причина ми е и последното изречение, а какво ще стане ще видим след някой и друг месец.

Иначе за българските разбирания, постарали са се хората, доста конкретика има, но така или иначе освен макроикономика, не съм компетентен да коментирам по същество останалите неща.

@dzver, pavlov: Принципно имам идея да коментирам и други програми (поне на БСП и ГЕРБ като основни партии), но да видим как ще съм с времето. Нещо е кът, но то си личи и от честотата, с която пиша.

Разбира се, документи, които са в стил бла-бла няма какво да им се коментира. Човек, като тръгне да чете предизборни програми или проекти за такива, му се отщява да отива да гласува.

Васил Колев каза...

(то всички сме без време, аз например чак сега намерих да напиша един коментар)

За ДДС-то и харакири-то - по сметки на база предишния бюджет 2% намаление на ДДС са около 800 милиона лева (което хич не е вярно, понеже има някаква крива сметка с редове колко от тия 800 ще се завъртят още един път и ще им се вземат още 18%). Не е сума за умиране генерално за бюджета. Да не говорим, че държавата по принцип винаги е най-неефективния начин за разпределяне на средства и както ще е следизборно, няма да надуват бюджета, че да купуват гласове.
(по-голям проблем е как всички счетоводства ще си сменят ДДС-то, това винаги е било голяма хуйня)

Друг момент - потреблението трябва да се стимулира поне дотолкова, че да не тръгне много назад. При 2% намаление на ДДС и малко повече свободни пари и ще се улесни изплащането на разни работи, т.е. тежестта в/у хората ще намалее.

За строителите... Донякъде да, донякъде не. Това е по-скоро мярка, която да им омекоти падането (понеже за съжаление половин България работи в тая област). За техническата част съм напълно съгласен, че ще е голям проблем, но то кое не е, като имаш работа с данъчната администрация...

За намаляването на осигуровки/данъци като насърчаваща мярка - ти имаш мнение по въпроса, аз имам преки наблюдения поне на нашата фирма и на хората колко повече им се улесни живота с плоския данък и с намаляването на разните осигуровки.

И заз последното - БНБ държи резерви по закона за БНБ и ако в него пише, че ще плаща лихва - ще плаща :) Аз намирам идеята за странна, но пък това не е моята област, някой банкер да се обади.

D каза...

@Васил Колев: Да направя първо едно уточнение. Контекста на постинга е антикризисни мерки, а не идеи за икономическа политика по принцип.

На теб 800 млн.лева (ако приемем, че това е оценката на мярката) може да не ти се виждат много, но всъщност е близо 1.3% от БВП. Така както е тръгнало бюджета да излезе на дефицит от малко над 1%, то тази мярка ще го удвои.

Това, че щяло да се завъртат парите е само едно добро пожелание. Ако ти имаш несигурност за работното си място и обслужването на кредитите те натиска допълнително, и в резултат на мярката имаш примерно 50 лева в повече, то едва ли ще ги похарчиш.

В контекста на общата несигурност би ми било интересно как ще стимулираш потреблението на стоки и услуги, които не са от първа необходимост - вечеря навън, посещение на кино, екскурзии по света и у нас, покупка на чисто нова кола и т.н.

По отношение на строителите, какво пречи да се каже, че смятат сектора за важен и затова за периода на кризата слагат ставка 0%, което е в пъти по-лесно за администриране, отколкото да си изсмукват някакви мотиви, че мислят за семействата без жилище.

Сподели с какво им се улеснил живота на хората във вашата фирма от плоския данък например. Бумащината си е същия shit. ОК, сигурно разполагат с повече пари. За сметка на това хората в нискодоходните групи в малки населени места ги натовариха.

По отношение на осигуровките, аз съм казал, че с тази мярка няма да се ограничи нарастването на безработицата, което я прави безмислена като антикризисна. След като отмине кризата и икономиката тръгне да се съживява, може и да бъде много хубава, но по време на кризата, ползата от нея ще е близко да нулата. За сметка на това бюджетът ще я усети.

В закона за БНБ не пише такова нещо в момента и както съм казал в постинга, не е толкова лесно да се прокарат такива неща. Има си процедура за промяна на законодателството свързано с финансовата система на страната и ако тя не се спази, дори изменението на закон да бъде подкрепено с пълно мнозинство в парламента, промяната не влиза в сила. Може да изглежда странно, но като гребем заедно много хора в една лодка, то степените на свобода са по-малко.

Анонимен каза...

Интересни разсъждения, но не трябва толкова прибързано да се отрича намаляването на ставката на ДДС като антикризисна мярка. Независимо дали в последните години се потребявали повече от необходимото, сега този стимул може да има точно добър антикризисен ефект.
Други страни вече го правят.
Ако те интересуват по-сериозни проучвания по темата, виж eдни съвсем нови статии тук: http://www3.interscience.wiley.com/journal/117977097/home

Преслав Недев каза...

Поздравления Василев. И аз бях замислил някакъв коментар да спретна, просто ми трябваше повечко информация ;-) Самата програма, която са я сложили в сайта им е недостатъчна ;-)

Колкото за ДДС-то за първият апартамент ;-) Абсолютен популизъм. И ефекта е никакъв. Или да го кажем, минимален (до ДДС-то върху разходите за заплати на строителните работници), а усложняванията са много неприятни.

Ако се промени, да е "освободена доставка" продажбата на първият апартамент, за строителите частта от прилагането на ЗДДС - частичен данъчен кредит. Т.е., ефективно крайната цена няма да намалее чак толкова много, колкото обещават ;-)

Колкото до диференцирани ставки в ДДС-то, за разлика от теб, аз съм абсолютно против. Трябва да си остане една - или 20, или 0. Никакви повече глупости. Причината - отново прилагането на "частичен данъчен кредит"

За осигуровките. Има ресурс да се намалят, и то моментално, без да се вреди на бюджета с 5%. Само дето никой не го предлага това - Т.е., спокойно може да се премахне вторият стълб на осигурителната система - т.нар. ДЗПО - допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Така и така тези пари отиват в частни АД-та, по добре да отиват доброволно, а не задължително ;-)
Още повече, това вече го направиха в Естония, като "антикризисна мярка, до приемането ни във валутният съюз"

@dzver на БСП програмата е много стройна, поне това, което е прието на последният им конгрес. Друг е въпроса, че на мен не ми харесва, защото е на принципа "Дайте едни пари да дадем". Но за целевата им група избиратели, това е перфектната платформа

Лъчезар П. Томов каза...

Икономическите мерки са подобни на предприеманите в САЩ и ЕС, навсякъде се облекчава данъчно бреме и се поема основният удар от държавата, нали тя служи на хората, а не обратното. Бюджетният дефицит е най голяма грижа на външни кредитори, а не на самите хора.

D каза...

Извинявам се за забавените отговори, то тази седмица съм в малка интернет ваканция.

@Анонимен: За съжаление нямам достъп до това списание и поради тази причина не смея да коментирам статиите. Само от абстрактите не мога да си направя някакви изводи. Ако може да ми изпратиш някои от статиите на електронната поща, ще съм благодарен.

Обаче предполагам ще се съгласиш, че от това, че някои страни намаляват ДДС-ставките, не следва, че съответната политика ще сработи. Също така предполагам ще се съгласиш, че в не малка степен динамиката на икономиката се формира от очакванията. Ако съответните мерки не могат да обърнат очакванията, то крайният ефект едва ли ще е положителен.

В една такава ситуация икономиките, в които няма сериозни структурни проблеми, по-лесно могат да превключат към позитивни очаквания. За съжаление България не е сред тях. Лично според, за да има ефект от намалението на данъците върху икономиката, трябва да сме стигнали дъното, структурните проблеми да са се поизчистили и всички да са се убедили, че няма повече пропадане. Доколкото ние сме в началото на този процес, то политиката трябва да е насочена към минимизиране на щетите. В противен случай всичко ще прилича като гребане срещу течението.

@Преслав Недев: Премахването на втория стълб като временна антикризисна може да изглежда лесно постижимо, но ще ни излезе през носа в дългосрочен план.

@Лъчезар П. Томов: През 1996-та някак си бюджетният дефицит стана грижа и на самите хора, така че не трябва да се подценява. Тъй като цитираш мерки, които се прилагат в ЕС, на мен ще ми е интересно, толкова доколкото ЕС представлява общност от страни, да ми посочиш 4-5 икономики, които са направили (не намерения, но думи всички са силни) нещо подобно (ако може и какво точно), като желателно е поне една да е от по-големите (за да има представителност).

Bla каза...

Това. Беше. Доста. Дълъг. Пост.

PS Моето пък беше доста безсмислен коментар, хаха.