08 май 2006

НСБОП и пиратството


Днес попаднахна на следния линк, който може би е от полза при отстояване на правата. Явно ползата от поредната акция на НСБОП ще бъде увеличената правна култура на гражданите. А пиратството ще продължи, най-вече от тези дето искат пари за да ти предоставят разни услуги свързани с разпространение на филми и музика.

Няма коментари: