23 декември 2005

Покупките

С наближаването на празниците трябва да се правят разни покупки. Едно от немаловажните мероприятия е набавянето на храната. В големите магазини е претъпкано. Едва може да се маневрира с количките, а на касите проличава и нашия манталитет. Насочвайки се с количката към една каса, ме пресреща жена, която ми обяснява, че не мога да мина, защото пазила място. Без много зор я отсвирих, но останах раздразнен. Явно системата толкова ни е деформирала, че винаги гледаме нещо да запазваме.

Няма коментари: