20 септември 2007

Икономическата програма на ГЕРБ

Вчера из медиите плъзнаха новини за икономическата програма на ГЕРБ. В нея има не лоши работи, както и вече реализирани идеи, но основната си част Стоян Маврудиев, финансов секретар на ГЕРБ, е компилирал глупости изговорени от ИПИ през последните 4-5 години. Като цяло ГЕРБ не са проявили никаква креативност, но това едва ли ще попречи на Бате Бойко да обвини в плагиатство всеки, който е решил да реализира някое от заложените предложения. Защо предложените данъчни промени попадат в графата глупости може да разберете, като проследите коментарите към един не чак толкова отдавнашен постинг. За мен най-забавното нещо е изхвърлянето със заплатите, които за четири години щели да стигнат 1500-2000 лева. Не че не може да стане, но едва ли е полезно за икономиката и самото поставяне като цел е по-скоро тревожно. За какво става въпрос? За 2007 година средната месечна заплата най-вероятно ще стигне 430 лева, което е значително по-ниско от средните месечни заплати за ЕС 15. Тази разлика грубо казано идва по две линии: ниско ценово равнище и ниска производителност в България. И по двата показателя към момента сме грубо на една трета от средните за ЕС 15, но лека по лека се доближаваме към тях (такава е тенденцията). Това конвергиране става горе долу и с една и съща скорост и за двата показателя.

Да допуснем, че ГЕРБ печелят изборите сега и след четири години средната заплата е 1500 лева (екстремния случай от 2000 лева няма да го разглеждам). Това прави увеличение от близо 3.5 пъти в номинално изражение. При хипотеза, че това увеличение се разхвърля еднакво по линия на ценовото ниво и производителността на труда, това прави приблизително 1.87 пъти увеличение и на всяко от двете неща. Това увеличение ако е разхвърляно равномерно през четирите години управление прави реален растеж на икономиката от поне 17% годишно (ако се увеличават заетите трябва да е повече), което ако сме благосклонни няма да го слагаме в сферата на фантазиите. По лошото е, че и цените трябва да нарастват със 17% годишно, което едва ли толкова успокоително, дори и заплатите да ни нарастват с 37% годишно. Като се има предвид, че в програмата н ГЕРБ се говори за реални растежи на икономиката от 8-10%, то явно основното увеличение ще дойде по линия на инфлацията. При 10% реален ръст на икономиката, това прави към 24% годишна инфлация.

Какъв е изводът? В това обещание или се крият намерения за висока инфлация или просто се правят изхвърляния. Реалистичните числа за средна работна заплата за след четири години при добро управление на икономиката са някъде в диапазона 650-800 лева, но при всички случаи под 1000 лева.

Няма коментари: