01 април 2008

Изтичане на информация


Честно казано нямам нищо против да намирането на улицата на писма между отделни държавни институции. Може би това е един доста ефективен начин за осветляване на дейността им. Но определено съм против на улицата да се намират писма (или части от тях) между гражданите и институциите. Снимката горе показва колко добре са развити политиките на НАП по отношение запазването на конфиденциалност.

Няма коментари: