17 април 2008

Притесненията на Масларова

В статия от вестник „Сега” социалният министър демонстрира (надявам се това да е случаят) чувство за хумор:
Безработните в България се свършиха и това притеснява министър Масларова. "Притеснени сме, че намаляват хората, в които трябва да се влагат средства, вероятно ще влагаме в надграждане на знанията на работниците", заяви тя.

Няма коментари: