29 август 2007

Бизнес цикли и парична политика

Принципно избягвам да коментирам писанията на ИПИ и производни (то тя производната е една). Но този път не мога да се стърпя. Следният пасаж:
Едноличното определяне на лихвения процент от централната банка, както и възможностите й да въздейства върху кредитната политика на останалите банки поставят паричното предлагане под контрола на тази институция. Това обаче се явява основна причина за възникването на бизнес цикъла.

определено ме качва на черешата. Такова фундаментално неразбиране на какво е парична политика и защо се налага не бях срещал. Написаното е по вярност е еквивалентно на това, че хирурзите убиват хора, защото ползват режещи инструменти. Ако хирургът е некомпетентен сигурно може да утрепе някой, но това е далеч от общия случай, че да се правят генерализации.

Ако отворите някой учебник по макроикономика, ще видите, че именно чрез парична политика централните банки изглаждат шоковете и цикличностите в икономиката. Да, ако централният банкер е некадърен може да предизвика шокове, но това пак е далеч от общия случай.

Няма коментари: